Conferències Lideratge i Cultura de Millora Continua

Congreso de la asociación mundial de mercados mayoristas. Mexico D.F. Abril de 2008

Congrés de l’associació Mundial de Mercats Majoristes. Mèxic D.F. Abril de 2008

A continuació pots consultar una llista de les meves conferències preferides. Aborden els temes que m’apassionen, busquen respostes als reptes més difícils als quals professionalment m’he enfrontat, com ara la reticència al canvi, la falta de motivació, les dificultats de comunicació, la mança de compromis, etc.

 
 

Estan preparades amb molta il·lusió i dedicació i amb la intenció que siguin útils, intentant aportar estratègies i solucions avantguardistes. Afrontant els problemes des d’una perspectiva diferent, realista i pragmàtica, amb plantejaments fruit de la meva experiència sobre el terreny.

 

 

 1. The innovation dilemma. Per què no innovem? Per què és tan difícil canviar? Per què cal canviar?
 2. El pensament de Victor Frankl. Tu tries la teva actitud.
 3. Be efficient my friend, buscant  l’eficiència.
 4. Estratègies per a superar una crisi.
 5. Col·laboració intel·ligent.
 6. Proactivitat. Com ser una organització proactiva?
 7. Triar el moment oportú per actuar: ni precipitació ni procrastinació.
 8. L’important i el no urgent. Reivindicant la importància de l’anàlisi i del disseny d’estratègies de futur.
 9. Endavant, com implantar una cultura de millora contínua.
 10. Les 10 millors pràctiques en el lideratge de projectes.
 11. Estratègies de negociació per a aconseguir acords guanyar-guanyar.
 12. Poder i autoritat. Be influent my friend.

Per a contractar una conferència o sol·licitar més informació contactar amb el nostre agent:

 

Marcos Miguélez Cabezas
Gerente Unidad de Pensadores y Conferencias
Teléfono de contacto: +34 91 310 77 40
Velázquez 24, 7ºI / 28001 Madrid / España